Haze Advocaten - Wie zijn wij?

 

mr. R. Haze

“Staat bekend om zijn persoonlijke contact met zijn cliënten en het feit dat hij alles in het werk zal stellen om de doelen te bereiken”

Na een stage bij een advocatenkantoor, wist hij dat hij advocaat wilde worden. Dit doel heeft mr. Haze dan ook bereikt in 2002. Hij heeft eerst voor een advocatenkantoor gewerkt, maar heeft uiteindelijk zijn eigen kantoor opgericht. Doordat Haze Advocaten een klein kantoor is zijn de lijnen tussen de advocaat en de cliënt tevens kort. U zult direct in contact komen met onze advocaten, die u van juridisch advies voorzien en bijstaan in uw gerechtelijke procedures. Mr. Haze staat bekend om zijn persoonlijke contact met zijn cliënten en het feit dat hij alles in het werk zal stellen om de doelen te bereiken. Mr. Haze is de advocaat die er echt voor u staat. Bent u bijvoorbeeld opgeroepen om als verdachte bij de politie een verklaring af te leggen, kunt u contact opnemen met mr. Haze. Hij kan u dan bijstaan tijdens dit verhoor. Mr. Haze is te bereiken per telefoon (010 – 2363139) en per e-mail (r.haze@haze-advocaten.nl).

 

 

 

mr. P.W.E. Ros

“Iedereen heeft recht op een eerlijk proces en rechtsbijstand”

Mr. Ros is afgestudeerd in de richting staats- en bestuursrecht. Haar voorliefde ligt dus ook bij het bestuursrecht. Tijdens haar studie heeft zij zich onder andere gespecialiseerd in het onderwijsrecht en verschillende uitkeringen. Daarnaast behandelt zij strafrechtelijke zaken. Tijdens haar studie is mr. Ros rechtshulpverlener geweest bij Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Daar heeft zij zich opgewerkt tot voorzitter van de stichting. Hoog in het vaandel staat bij haar het helpen van de minderbedeelde in Nederland. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces en rechtsbijstand. Zij is te bereiken per telefoon (010 – 2363139) en per e-mail (p.ros@haze-advocaten.nl).

Wat houdt het strafrecht in?

Regelmatig wordt gedacht dat het strafrecht alleen ‘echte boeven’ betreft. De praktijk leert ons dat een ieder met het strafrecht in aanraking kan komen. Niet alleen door bijvoorbeeld snelheidsovertredingen of andere boetes, maar ook omdat een ieder ongewild betrokken kan raken bij een strafzaak. Bijvoorbeeld omdat je net op de verkeerde plaats op het verkeerde moment aanwezig was bij een misdrijf, en je voldoet aan een signalement dat lijkt op de ‘echte’ dader.

Als strafrechtadvocaat met 18 jaar ervaring kunt u immer bij ons ten rade gaan. Of het nu geweldsdelicten, druggerelateerde delicten of algemene vermogensdelicten betreft. Uiteraard geldt hierbij dat wij als advocaten een geheimhoudingsplicht hebben, waardoor u daadwerkelijk alles met ons kunt bespreken.  Sterker nog, hoe beter u ons voorlicht over uw situatie, hoe beter wij u kunnen adviseren en bijstaan.

 

Vaker dan u zich voor kunt stellen worden er mensen ten onrechte als verdachte aangemerkt. De gevolgen van een dergelijk strafrechtelijk ingrijpen in de vorm van een arrestatie kan verstrekkende gevolgen hebben. Zonder dat je iets met een zaak te maken hebt, kun je worden gearresteerd op je werk. Hoe leg je dit aan je collega’s uit? Waar rook is, is vuur wordt vaak gedacht. En de politie zal toch niet zomaar iemand oppakken?

 

Het succesvol aantonen van je onschuld hangt mede af van de strategie. En deze strategie kun  je maar beter van tevoren met een advocaat bespreken. Ook indien je met de strafzaak wel iets te maken hebt, is het aan te bevelen om eerst met een advocaat te overleggen. Al is het maar om de schade te beperken. Bekennen kan altijd nog. Maar zodra je eenmaal bekend hebt, wordt het bijzonder lastig nog onder een bewezenverklaring uit te komen.

Wat houdt het bestuursrecht in?

Het bestuursrecht wordt begrensd door zogeheten fatale termijnen. Als het mogelijk is om tot zes weken na een besluit een bezwaarschrift in te stellen, dan moet dit binnen de gestelde termijn gebeuren. Wacht je hier een dag te lang mee, dan ben je te laat. Heb je hiervoor geen geldige reden, dan wordt  het bezwaarschrift niet eens in behandeling genomen, en volgt er een niet-ontvankelijkverklaring (waardoor er niet op de inhoud van het bezwaarschrift wordt beslist en je de beslissing waarmee je het niet eens bent, niet meer kan tegenhouden). Een dag te laat, is dus fataal. Vandaar de benaming ‘fatale termijnen‘. Hoewel het de bedoeling is dat het bestuursrecht voor iedereen duidelijk is, is dit in de praktijk zeker niet het geval. In het bestuursrecht zijn niet allen de wetteksten relevant, maar ook de uitspraken die door de verschillende gerechtelijke instanties zijn gedaan.  Hierdoor is het raadzaam om in bezwaar- en of beroepsprocedures een advocaat in te schakelen als gemachtigde.  Een ervaren advocaat kan u adviseren of het wel of geen zin heeft om een procedure op te starten. In gevallen waarin er kans op succes is, zal een advocaat de te behandelen procedure  voor u inzichtelijk te maken.  Als advocaat ben je gewend om feiten te vertalen in juridisch jargon, en om juridisch jargon te vertalen in 'gewone mensen taal'.  Daarnaast houdt een advocaat ook alle jurisprudentie (uitspraken van gerechtelijke instanties) goed bij om u zo goed mogelijk bij te staan en te adviseren. De weg van het bestuursrecht is soms lang. Soms begint de weg met een zienswijze, gevolgd door bezwaar, daarna beroep bij de rechtbank, tot aan hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht of de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Het kan dus even duren voordat een gerechtelijke beslissing in uw voordeel valt.  Als advocaat kun je niets garanderen over de uitkomst van een zaak. Als u besluit ons in te schakelen, dan kunnen wij wel verzekeren dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen om uw zaak tot een goed einde te brengen.

Naast strafzaken behandel ik ook zaken die onder het bestuursrecht vallen, waaronder het sociaal zekerheidsrecht en het sociale voorzieningenrecht. Wat voor zaken dit zijn leg ik hieronder even kort uit. Eigenlijk hebben we dagelijks te maken met het bestuursrecht zonder dat we daar erg in hebben.

 

Als je uitgaat, en het café of de discotheek de deuren gaat sluiten, dan is dit omdat de sluitingstijden bestuursrechtelijk geregeld zijn. Worden deze regels niet (goed) nageleefd, dan worden er sancties opgelegd.  Wanneer je het hier niet mee eens bent, kun je bezwaar of beroep instellen. Als er een snelweg in je achtertuin wordt aangelegd, en je wil dit voorkomen, dan kun je een zienswijze indienen tegen het bestemmingsplan.

 

Onder sociaal zekerheidsrecht vallen zaken als WW, WIA, WAO, etc..  Meestal betreft dit zaken tegen het UWV. En onder het sociale voorzieningenrecht vallen WWB, AOW, etc. Doorgaans betreft dit zaken tegen de gemeente of de SVB.

KANTOORUREN

ADRES

CONTACT

M - V  09:00 - 17:00

 

 

Olympiaweg 4 unit 7

3077 AL Rotterdam

Tel:    010 - 23 631 39

Mob: 06 - 23 060 790

Fax:   010 - 892 28 20

Mail: info@haze-advocaten.nl

NEEM CONTACT OP

Google maps

Mail ons

HAZE ADVOCATEN

DE ADVOCAAT DIE ER ECHT STAAT

Drugsdelicten

Import & Export

Hennepkwekerijen

Dealen

Bezit

Geweldsdelicten

Mishandeling

Moord en doodslag

Bedreiging

Openlijke geweldpleging

Verkeersdelicten

Rijbewijs ingevorderd

Dood door schuld

Alcohol in het verkeer

Roekeloos rijgedrag

Vermogensdelicten

Diefstal

Verduistering

Straatroof

Fraude

Neem het niet alleen op tegen een team rechercheurs van de politie, maar bespreek uw zaak met mij. Dan krijgt u niet alleen een uitstekende verdediging, maar ook maak ik het gehele strafproces en de te voeren strategie voor u inzichtelijk.

 

Sociale Zaken

WWB Uitkeringen

Terugvorderingen

Uitkeringsfraude

UWV

WIA

WAO

WAJONG

CBR

Rijbewijs ongeldig verklaard

Medische keuring

Alcoholslot programma

Bestemmingsplannen

Gemeente

Provinciale Staten

Raad van State

Als een van de weinige advocaten in Rotterdam zijn wij gespecialiseerd in zowel het bestuursrecht, als in het sociaal zekerheidsrecht en het sociale voorzieningenrecht. Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken en om te beoordelen of het zinvol is bezwaar of beroep in te stellen. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Neem contact op via telefoon of e-mail voor het maken van een afspraak. Het eerste kennismakings-gesprek is altijd gratis. Ons adres: HAZE Advocaten Olympiaweg 4 unit 7, 3077 AL Rotterdam. Dit is in het GREENSTAND" gebouw. Bezoek dient zich te melden bij de receptie op de begane grond bij de ingang direct rechts. Per auto goed te bereiken. Ook met het OV, tram 25 (halte Feijenoord stadion) is kantoor goed te bereiken. Ongeveer 10 min. lopen.

 

DE ADVOCAAT DIE ER ECHT STAAT

      COPYRIGHT 2020